Aquest Estudi d'Arquitectura, ha apostat en els últims anys per la qualitat dels seus projectes, sent un dels primers i únics Estudis d'Arquitectura que ha instaurat des de l'any 2005 un procés de control de qualitat que ha donat com resultat l'Obtenció, per part de l'entitat AENOR (Associació Espanyola de Normalització i Certificació), del Certificat de compliment de la Norma Espanyola UNE-EN ISO 9001:2000 amb el Nº de Registre ER-0753/2005. per a les activitats de “Disseny i desenrotllament de projectes, Direcció d'obra, Elaboració de taxacions, Informes i Certificacions en les àrees d'edificació i urbanisme”.

POLÍTICA DE CALIDAD

POLÍTICA DE CALIDAD

_ 160,24 Kb