Es realitzen avantprojectes, amb estudi de costos, viabilitat i implantació, així com vistes virtuals 3D i recorreguts virtuals de la implantació final de l'edifici.